Zemes pirkuma līgumu slēgšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ja dzīvojamā māja ir uzcelta uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala, dzīvokļa īpašnieks, kas dzīvokli ir privatizējis saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju"un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", iegūst īpašumā vai nomā uz 99 gadiem Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu atbilstoši katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamai daļai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
1. Dzīvokļa īpašnieks, kas dzīvokli ir privatizējis saskaņa ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju"un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju";
2. Neapdzīvojamās telpas īpašnieks, kas neapdzīvojamo telpu ir privatizējis saskaņa ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju"un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona vēršas pēc pakalpojuma Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā klātienē; sūtot dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz oficiālo e-pastu; sūtot dokumentus pa pastu. Telefoniski par pakalpojumu iespējams saņemt konsultācijas (67105327).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Fiziskai personai
1. Iesniegt paziņojumu par zemes gabala privatizāciju privatizēto kooperatīvo dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un par pajām privatizēto dzīvokļu īpašniekiem (vēlams, nav obligāti);
2. Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotai personai iesniegt pilnvarojuma dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus)
3. Iesniegt dzīvokļa īpašuma apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
4. Iesniegt dokumentu, kas apliecina veikto samaksu. Sertifikātu nomaksu dokumentu obligāti, eiro - vēlams, nav obligāti
Juridiskai personai
1. Iesniegt paziņojumu par zemes gabala privatizāciju privatizēto kooperatīvo dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un par pajām privatizēto dzīvokļu īpašniekiem (vēlams, nav obligāti);
2. Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotai personai iesniegt pilnvarojuma dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus)
3. Iesniegt dzīvokļa īpašuma apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
4. Iesniegt dokumentu, kas apliecina veikto samaksu. Sertifikātu nomaksu dokumentu obligāti, eiro - vēlams, nav obligāti.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67105327
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmpk@riga.lv
Pasts Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona vēršas Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā klātienē, vai saņem elektroniski parakstītu dokumentu e-pastā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67105327
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmpk@riga.lv