Zemes nomas līgumu slēgšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija slēdz zemes nomas līgumus par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajiem zemesgabaliem, kuri ar Rīgas domes lēmumu saglabājami uz pašvaldības vārda.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija) vai iesūtīt dokumentus Komisijas oficiālajā e-pastā.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Fiziskai personai:
1. Uzaicinājums slēgt zemes nomas līgumu (vēlams, nav obligāti)
2. Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotai personai iesniegt pilnvarojuma dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus)
3. Dzīvokļa īpašuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.
Juridiskai personai:
1. Uzaicinājums slēgt zemes nomas līgumu (vēlams, nav obligāti)
2. Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotai personai iesniegt pilnvarojuma dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus)
3. Dzīvokļa īpašuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67105327
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmpk@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona vēršas klātienē Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67105327
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmpk@riga.lv