Ēku būvniecības process (JĒKABPILS NOVADS)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Būvniecību var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona (projekta vadītājs), kā arī – enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – energoapgādes komersants, elektronisko sakaru komersants vai to pilnvarota persona.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegumi
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite