Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana un parāda samaksas grafika saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana un parāda samaksas grafika saskaņošana" ietvaros:
Īss apraksts:
Pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu iespējams pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, vai vienoties par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi nav piemērojama tiem nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuriem tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanu vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.
Ja pret nodokļu maksātāju ir uzsākts piedziņas process un lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir nodots tiesu izpildītājam piedziņai, nodokļu maksātājs, iesniedzot minēto iesniegumu, pievieno tam dokumentu, kas apliecina, ka ir samaksāti šā lēmuma izpildes izdevumi.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmitajā daļā noteiktais paredz nodokļu administrācijas tiesības, nevis pienākumu pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, ja nodokļu maksātājs to ir lūdzis motivētā rakstveida iesniegumā. Līdz ar to, gadījumos, kad nodokļu maksātājs nebija veicis maksājumus saskaņā agrāk noslēgtu vienošanos par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi, vai arī nodokļu administrācijas rīcībā, uz iesnieguma izskatīšanas dienu, ir informācija, ka zvērināts tiesu izpildītājs vērš piedziņu, pēc cita piedzinēja iniciatīvas, uz nodokļu maksātāja nekustamo īpašumu Rīgas valstspilsētā, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde noraida lūgumu izdot lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Finansiālās grūtībās nonākušiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir iespējas rakstveidā vienoties ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku uz laiku līdz trīs gadiem, t.i., uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata.
Nodokļa maksātājam motivētu iesniegumu jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: motivēts iesniegums, pilnvarotajām personām – pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu). Ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir nodots izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka ir samaksāti šā lēmuma izpildes izdevumi.
• - E-pastā, E-adresē – nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu;
• - portālā – iesniedz motivētu iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”;
• - pa pastu – nosūta motivētu iesniegumu;
• - klātienē – iesniedz motivētu iesniegumu.

Klienti klātienē tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija: +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
Darba laiki
E-pasts pip@riga.lv
Pasts RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
• - e-pastā – var nosūtīt elektroniski parakstītu atbildi (administratīvo aktu) uz oficiālās elektroniskās adreses kontu. Ja tāda nav, tad uz e-pasta adresi;
• - uz apstiprinātu pasta adresi – saņem atbildi (administratīvo aktu);
• - klātienē – saņem atbildi (administratīvo aktu).

Klienti klātienē tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija: +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
Darba laiki