Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana un parāda samaksas grafika saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana un parāda samaksas grafika saskaņošana" ietvaros:
Īss apraksts:
Pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu iespējams pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, vai vienoties par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi nav piemērojama tiem nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuriem tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanu vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 11. daļā noteiktais paredz nodokļu administrācijas tiesības, nevis pienākumu pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, ja nodokļu maksātājs to ir lūdzis motivētā rakstveida iesniegumā. Līdz ar to, gadījumos, kad nodokļu maksātājs nebija veicis maksājumus saskaņā agrāk noslēgtu vienošanos par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi, vai arī nodokļu administrācijas rīcībā, uz iesnieguma izskatīšanas dienu, ir informācija, ka zvērināts tiesu izpildītājs vērš piedziņu, pēc cita piedzinēja iniciatīvas, uz nodokļu maksātāja nekustamo īpašumu Rīgas valstspilsētā, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments noraida lūgumu izdot lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments