Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Tiek izskatīti nodokļu maksātāju iesniegumi par maksājumu koriģēšanu un pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa summu atmaksāšanu par Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Atbilde (vēstule) uz iesniegumu tiek sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Atbilde (administratīvais akts) uz iesniegumu tiek sniegta viena mēneša laikā, bet ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centros.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) motivēts iesniegums;
2) personas pase vai personas apliecība (eID karte) - jāuzrāda oriģināls;
2) maksājuma uzdevuma kopija (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju);
3) pilnvarotajām personām - notariāli apliecināta pilnvara (uzrādot oriģinālu.), likumiskajam pārstāvim
- attiecīgs dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties personas vārdā (uzrādot oriģinālu).

E-adrese, E-pasts
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) motivēts ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums;
2) pievienota maksājuma uzdevuma kopija (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju);
3) pievienota pilnvarotajām personām - notariāli apliecināta pilnvara, likumiskajam pārstāvim - attiecīgs dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties personas vārdā.

E-pakalpojumi:
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) motivēts iesniegums;
2) pievienota maksājuma uzdevuma kopija (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju);
3) pilnvarotajām personām - notariāli apliecināta pilnvara, likumiskajam pārstāvim - attiecīgs dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties personas vārdā.

Pasts
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) motivēts iesniegums;
2) maksājuma uzdevuma kopija (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju);
3) pilnvarotajām personām - notariāli apliecināta pilnvaras kopija, likumiskajam pārstāvim - attiecīga dokumenta kopija, kas apliecina tiesības rīkoties personas vārdā.
- veidlapa “Pārmaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas atmaksāšanai” 10.pielikums;
- veidlapa “Kļūdaini veikto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu pārskaitīšanai” 11.pielikums.

Klienti klātienē tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene
RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pip@riga.lv
Pasts RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt:
- klātienē uzrādot personas pasi vai personas apliecību;
- uz iesniegumā norādīto tālruni;
- pa e-pastu saņem elektroniski parakstītu atbildi (vēstuli, administratīvo aktu) uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi;
- pa pastu saņem atbildi vēstuli, administratīvo aktu) uz iesniegumā norādīto adresi, pasta indeksu, pēc iesniegto dokumentu pārbaudes un atmaksas vai korekcijas veikšanas, pēc personas, viņa likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pieprasījuma.

Klienti klātienē tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija: +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
Darba laiki