Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Tiek izskatīti nodokļu maksātāju iesniegumi par maksājumu koriģēšanu un pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa summu atmaksāšanu par Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Atbilde (vēstule) uz iesniegumu tiek sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Atbilde (administratīvais akts) uz iesniegumu tiek sniegta viena mēneša laikā, bet ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu iesniedz persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona:
• klātienē - uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentā (pēc iepriekšēja pieraksta zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850 darba laikā) vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centros (pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000800, vai bez pieraksta rindas kārtībā);
• pa e-pastu - nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu;
• uz e-adresi - nosūtot iesniegumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam;
• portālā www.epakalpojumi.lv - sadaļā “Nekustamais īpašums” aizpildot ziņojumu pakalpojumā "Ziņojums pašvaldībai" (pielikumu pievienošana ziņojumam nav iespējama);
• pa pastu.


Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:  
• motivēts iesniegums - brīvā formā vai uz veidlapas:
- veidlapa “Par pārmaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas atmaksāšanu”;
- veidlapa “Par kļūdaini veikto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu pārskaitīšanu”;
• maksājuma uzdevuma kopija (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju);
• pilnvarotajām personām - notariāli apliecināta pilnvara, likumiskajam pārstāvim - attiecīgs dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties personas vārdā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
.Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pip@riga.lv
Pasts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilde uz iesniegumu tiek sniegta atbilstoši iesniedzēja norādītajam vēlamajam atbildes saņemšanas veidam:
• uz e-adresi;
• uz e-pastu;
• uz iesniegumā norādīto tālruni;
• pa pastu;
• klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentā Terēzes ielā 5, Rīgā (klientu apkalpošana klātienē notiek pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850). Ierodoties klātienē būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotajai personai arī pilnvara vai cits dokuments, kas dod tiesības pārstāvēt nodokļa maksātāju;
• atbilde netiek sniegta, ja iesniedzējs iesniegumā ir veicis atzīmi, ka atbilde uz iesniegumu nav nepieciešama.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene .Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija: +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
Klienti klātienē tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli Personas e-pasts vai e-adrese