Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana un parāda samaksas grafika saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana (Rīgas pilsētas pašvaldība)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana un parāda samaksas grafika saskaņošana" ietvaros:
Īss apraksts:
Pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu iespējams pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, vai vienoties par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona iesniegumu var:

Iesniegt klātienē Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē;

Nosūtīt E-adresē, e-pastā elektroniski parakstītu iesniegumu;
• Iesniegt portālā www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”.

Nosūtīt pa pastu;
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- Fiziskām personām – motivēts iesniegums;
- Juridiskām personām – motivēts iesniegums, operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu.

Klienti klātienē tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija: +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
Darba laiki
E-pasts pip@riga.lv
Pasts RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
- pakalpojums tiek saņemts klātienē pēc personas, viņas likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas
pieprasījuma Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē;
- atbildi var nosūtīt uz Oficiālās elektroniskās adreses kontu. Ja tāda nav, tad uz e-pasta adresi, kas
reģistrēta RD Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē;
- pa pastu.

Klienti klātienē tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija: +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
Darba laiki