NĪN samaksas termiņa pagarināšana un samaksas grafika saskaņošana
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana (Rīgas pilsētas pašvaldība)
Īss apraksts:
Pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu iespējams pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un vienoties par samaksas grafiku. Pakalpojumu var pieprasīt personas, kam izsūtīti brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem, bet lēmums par nokavēto maksājumu bezstrīdu piedziņu vēl nav pieņemts, kā arī personas, kam lēmums par nokavēto maksājumu bezstrīdu piedziņu jau pieņemts un nosūtīts zvērinātam tiesu izpildītājam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona iesniegumu var:
Iesniegt klātienē Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē;
Nosūtīt e-pastā elektroniski parakstītu iesniegumu;
Iesniegt Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv
Nosūtīt pa pastu;
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
- Fiziskām personām – motivēts iesniegums;
- Juridiskām personām – motivēts iesniegums, operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei Latvija.lv
E-pakalpojums iestādes mājas lapā portālā www.epakalpojumi.lv
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pip@riga.lv
Pasts RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
- pakalpojums tiek saņemts klātienē pēc personas, viņas likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pieprasījuma Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē;
- atbildi var nosūtīt  uz Oficiālās elektroniskās adreses kontu. Ja tāda nav, tad uz e-pasta adresi, kas reģistrēta RD Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē;
- pa pastu.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki