Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana un paziņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas valstspilsētas pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu nodrošina Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam aprēķina un paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc norādītās adreses.

Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa konta stāvokli uz dokumenta sagatavošanas brīdi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi (pasta vai e-pasta adresi), kurā viņš ir sasniedzams, kā arī nav aktivizējis oficiālās elektroniskās adreses kontu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā. Savukārt, paziņojumus par administratīvajiem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē. Paziņojumi par Rīgas valstspilsētas pašvaldībā izdotajiem administratīvajiem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli pieejami: https://www.riga.lv/lv/nekustama-ipasuma-nodokla-aprekina-administrativie-akti.

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15. februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā par to rakstveidā informēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentu.
Termiņš:
Nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotai personai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana un paziņošana tiek veikta likumā noteiktajā kārtībā bez atsevišķa nodokļa maksātāja pieprasījuma.

Elektroniski nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus ir iespēja iegūt portālos https://www.eriga.lv/ (sadaļa "Nekustamā īpašuma nodoklis"), https://www.epakalpojumi.lv/ (sadaļa “Nekustamais īpašums”) vai https://latvija.gov.lv/ (e-pakalpojums EP57 - “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”).

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15. februārim, viņam ir pienākums mēneša laikā par to rakstveidā informēt.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
• iesniegums - brīvā formā vai uz veidlapas;
• dokumenta kopija (nekustamā īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokuments, nomas līgums, u.c.);  
• pilnvarotajām personām - notariāli apliecināta pilnvara, likumiskajam pārstāvim - attiecīgs dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties personas vārdā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
.Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pip@riga.lv
Pasts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 80000850
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums tiek nosūtīts:    
• uz e-adresi, ja ir izveidots oficiālās elektroniskās adreses konts;    
• uz e-pastu, ja ir sniegta piekrišana elektroniskai saziņai ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentu ar e-pasta starpniecību;    
• pa pastu uz deklarēto dzīvesvietu;
• pa pastu uz rakstveidā norādīto pasta adresi.

Nodokļa maksātājam nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu ir iespēja iegūt arī :
• portālos https://www.eriga.lv/ (sadaļa "Nekustamā īpašuma nodoklis"), https://www.epakalpojumi.lv/ (sadaļa “Nekustamais īpašums”) vai https://latvija.gov.lv/ (e-pakalpojums EP57 - “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”);
• vēršoties klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentā Terēzes ielā 5, Rīgā (klientu apkalpošana klātienē notiek pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850). Ierodoties klātienē būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotajai personai arī pilnvara vai cits dokuments, kas dod tiesības pārstāvēt nodokļa maksātāju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene .Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija: +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
Klienti klātienē tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850
Darba laiki
E-pasts pip@riga.lv
Pasts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 80000850
Citi elektroniski kanāli Personas e-pasts vai e-adrese