Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos (Rīgas pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem – par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas, par nodokļa atvieglojumu piešķiršanas, par nodokļa maksājumu ieskaitīšanas, par nodokļa samaksas termiņu pagarināšanas, par nodokļa parādu piedziņas un par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas jautājumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Vispārīgas konsultācijas var saņemt jebkura persona.

Konsultāciju par konkrēto nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju var saņemt tikai pats nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona.

Pilnvarotām personām pirms konsultācijas klātienē būs jāuzrāda pilnvarojuma dokuments, pirms konsultācijas pa tālruni būs jānosauc nodokļa maksātāja Pārvaldē piereģistrētā drošības parole. Pieteikt drošības paroli var Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā https://www.eriga.lv/, e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodoklis”, kolonna “Drošības parole”.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Komunikācijas laikā, ja konsultācija tiek sniegta klātienē vai pa informatīvo tālruni.
Ja uz e-pastu ir saņemts vispārīgas konsultācijas pieprasījums (bez droša elektroniskā paraksta), konsultācija tiek sniegta ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā.

Ja ir saņemts konsultācijas pieprasījums uz e-adresi, e-pastu vai pa pastu, konsultācija tiek sniegta ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Rīgas pilsētas pašvaldība Izziņas un informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu saņemšana (Rīgas pilsētas pašvaldība)
Rīgas pilsētas pašvaldība Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana kadastrālās vērtēšanas vajadzībām (Rīgas pilsētas pašvaldība)
Rīgas pilsētas pašvaldība Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšana (Rīgas pilsētas pašvaldība)
Rīgas pilsētas pašvaldība Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšana (Rīgas pilsētas pašvaldība)
Rīgas pilsētas pašvaldība Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana (Rīgas pilsētas pašvaldība)
Rīgas pilsētas pašvaldība Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa
Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieka apmeklējuma laika iepriekšēja pieteikšana
Rīgas pilsētas pašvaldība Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi