Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos (Rīgas pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem – par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas, par nodokļa atvieglojumu piešķiršanas, par nodokļa maksājumu ieskaitīšanas, par nodokļa samaksas termiņu pagarināšanas, par nodokļa parādu piedziņas un par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas jautājumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Vispārīgas konsultācijas var saņemt jebkura persona.

Konsultāciju par konkrēto nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju var saņemt tikai pats nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona.

Pilnvarotām personām pirms konsultācijas klātienē būs jāuzrāda pilnvarojuma dokuments, pirms konsultācijas pa tālruni būs jānosauc nodokļa maksātāja Pārvaldē piereģistrētā drošības parole. Pieteikt drošības paroli var Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā https://www.eriga.lv/, e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodoklis”, kolonna “Drošības parole”.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Komunikācijas laikā, ja konsultācija tiek sniegta klātienē vai pa informatīvo tālruni.
Ja uz e-pastu ir saņemts vispārīgas konsultācijas pieprasījums (bez droša elektroniskā paraksta), konsultācija tiek sniegta ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā.

Ja ir saņemts konsultācijas pieprasījums uz e-adresi, e-pastu vai pa pastu, konsultācija tiek sniegta ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 03.08.2021