Konsultācijas un vispārīgās informācijas saņemšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos (Rīgas pilsētas pašvaldība)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, ārzemnieki un bezvalstnieki, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Komunikācijas laikā, ja konsultācija tiek sniegta klātienē vai pa informatīvo tālruni.
Uz rakstisku iesniegumu atbilde pēc būtības tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
Uz e-pasta sūtījumiem bez elektroniskā paraksta atbilde tiek sniegta 10 darba dienu laikā.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem – par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas, par nodokļa atvieglojumu piešķiršanas, par nodokļa maksājumu ieskaitīšanas, par nodokļa samaksas termiņu pagarināšanas, par nodokļa parādu piedziņas un par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas jautājumiem.
- persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē Terēzes ielā 5, Rīgā.
- iesniegumu var atsūtīt pa pastu;
- konsultāciju var pieprasīt pa e-pastu;
- konsultāciju var pieprasīt, piezvanot uz informatīvo tālruni;
- portālā - iesniedz iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:    
1) personas pase vai personas apliecība (eID karte)  - jāuzrāda oriģināls;  
2) pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara, Bāriņtiesas lēmums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei Latvija.lv
E-pakalpojums iestādes mājas lapā portālā www.epakalpojumi.lv
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pip@riga.lv
Pasts RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons +371 80000850
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
-  pakalpojums tiek saņemts klātienē pēc iesniegto dokumentu pārbaudes;
- uz norādīto tālruni;
- uz oficiālās elektroniskās adreses kontu. Ja tāda nav, tad uz e-pasta adresi, kas reģistrēta RD Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē;
- uz deklarēto vai norādīto pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki