Izziņas saņemšana par NĪN parāda neesamību
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņas un informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu saņemšana (Rīgas pilsētas pašvaldība)
Īss apraksts:
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma parādu neesamību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• E-pastā – nosūtīt elektroniski parakstītu iesniegumu vai informācijas pieprasījumu bez elektroniskā paraksta .
• Portālā – iesniegt iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”.
• Telefoniski – pieprasa informāciju pa bezmaksas informatīvo tālruni +371 80000850 vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).
• Pa pastu – iesniedz (nosūtot) iesniegumu PIP.
• Klātienē – iesniedzot iesniegumu PIP darba laikā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
- veidlapa “Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšanai zemesgrāmatu nodaļā” 6.pielikums;
- veidlapa “Informācijas sniegšanai par nekustamā īpašuma nodokli” 7.pielikums.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei Latvija.lv
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Ziņojums pašvaldībai www.epakalpojumi.lv
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pip@riga.lv
Pasts RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons +371 80000850
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
- pakalpojums tiek saņemts klātienē pēc personas, viņas likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pieprasījuma Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē;
- atbildi var nosūtīt  uz Oficiālās elektroniskās adreses kontu. Ja tāda nav, tad uz e-pasta adresi, kas reģistrēta RD Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē;
- pa pastu.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki