Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņas un informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu saņemšana
Īss apraksts:
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma parādu neesamību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 91.panta 4.daļu iestādes faktisko rīcību var pārsūdzēt tāpat kā administratīvo aktu. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Rīgas domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet ja rakstveidā izdotajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nekustamā īpašuma nodokli
(Saeima; likumi; 01.01.1998)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 495; 28.06.2006)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 148; 01.01.2016)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 111; 30.01.2020)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 109; 15.01.2022)
Pašvaldību likums
(Saeima; likumi; 01.01.2023)
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 0; 01.01.1998)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 24.01.2023