NĪN atvieglojumu saņemšana
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšana (Rīgas pilsētas pašvaldība)
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes interneta vietnē https://pip.riga.lv/visi-pakalpojumi/nin-atvieglojumi/ var iegūt papildus informāciju par atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Atbilde (administratīvais akts – maksāšanas paziņojums vai lēmums) tiek sniegta viena mēneša laikā, bet, ja objektīvu apstākļu dēļ viena mēneša termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var:
- vērsties klātienē Rīgas domes Pašvaldības ieņēmu pārvaldē, iesniedzot iesniegumu;
- nosūtīt elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu pip@riga.lv;
- nosūtīt iesniegumu uz E-adresi;
- nosūtīt iesniegumu pa pastu;
- iesniegt iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu "Ziņojums pašvaldībai".

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1)iesniegums;
2)pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu klātienē, notariāli apliecināta pilnvaras kopija, ja sūta pa pastu);
3) veidlapa “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai par nekustamo īpašumu”.

Vēršam uzmanību uz to, ka nav iespējams norādīt visus iespējamos atvieglojumu piešķiršanas gadījumus un to juridiskās nianses, tāpēc pakalpojuma saņemšanai varētu būt nepieciešami papildus dokumenti.

Klienti tiek apkalpoti klātienē tikai ar derīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanās sertifikātu pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Ziņojums pašvaldībai www.epakalpojumi.lv
Klātiene
RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pip@riga.lv
Pasts RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums pēc iesniegto dokumentu un ziņu pārbaudes tiek saņemts:
- klātienē, saņemot atbildi (administratīvo aktu - maksāšanas paziņojumu vai lēmumu),
- uz E-adresi, ja personai reģistrēts oficiālās elektroniskās adreses konts (administratīvo aktu - maksāšanas paziņojumu vai lēmumu),
- e-pastā, saņemot elektroniski parakstītu atbildi (administratīvo aktu - maksāšanas paziņojumu vai lēmumu),
- pa pastu, kā korespondence, saņemot atbildi (administratīvo aktu - maksāšanas paziņojumu vai lēmumu).


Klienti tiek apkalpoti klātienē tikai ar derīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanās sertifikātu pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija: +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
Darba laiki