Neatliekamā palīdzība stihiskās nelaimes vai avārijas gadījumā, ja dzīvojamā telpa ir gājusi bojā (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Personai neatliekami sniedzama palīdzība 48 stundu laikā no personas iesnieguma saņemšanas, ja saņemts personas iesniegums ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas, Dzīvokļu sadales komisijai pieņemot lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu vai nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Latvija.lv
Cits Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus