Palīdzība dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
2016.gada 15.decembra saistošie noteikumi Nr.32 „Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā” nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā izīrējot pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas un veicot īrētas dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, kā arī kārtību, kādā pašvaldības sniedz minēto palīdzību papildus LR likumā “Par dzīvojamo telpu īri” un LR likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

Personas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos reģistros:
1.reģistrs Nr.1 - “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”;
2.reģistrs Nr.2 - “Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu”;
3.reģistrs Nr.3 - "Sociālo dzīvokļu izīrēšana"
4.reģistrs Nr.4 - "Palīdzība kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu".

Personu reģistrē reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā uz iesnieguma un Jēkabpils pilsētas pašvaldības Dzīvokļu sadales komisijas lēmuma pamata
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Latvija.lv
Cits Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus