Mani dati Kadastrā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros var saņemt aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā par saviem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā (turpmāk – objekti)

Pakalpojuma ietvaros var saņemt arī informāciju par to, ka persona Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs (t.i., tai nepieder nekustamais īpašums vai būve, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā).

Pakalpojums pieejams bez maksas.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšanas pakalpojumi” -> “Portāla Kadastrs.lv pakalpojumi” -> “Mani dati Kadastrā”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
0-1 darba diena

Saņemams tiešsaistē e-pakalpojumā vai 1 darba dienas laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
1. tiešsaistē kā e-pakalpojumu „Mani dati Kadastrā”.
E-pakalpojuma ietvaros var saņemt izdruku no Kadastra informācijas sistēmas PDF formātā par vienu vai vairākiem sev piederošajiem objektiem neierobežotu reižu skaitu.  
E-pakalpojums pieejams:
- portāla kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi” -> “Saņemt Kadastra datus" -> “Mani dati kadastrā”;
- portālā latvija.lv.  
Datu sagatavošana portālā Latvija.lv var aizņemt dažas minūtes (ja īpašumā esošo objektu skaits ir vairāk nekā desmit objekti), tāpēc iesakām e-pakalpojumu "Mani dati Kadastrā" pieprasīt portālā Kadastrs.lv;
-  tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv;
- tīmekļvietnē www.lursoft.lv.
2. iesniedzot pieteikumu.
Atbilstoši pieprasījumam Kadastra informācija tiks sagatavota parakstīta dokumenta (PDF formātā) vai elektroniskas tabulas (EXCEL formātā) veidā. Informāciju sagatavo vienlaikus par visiem objektiem. Ja personai piederošo objektu skaits ir piecpadsmit un vairāk, tad informāciju izsniedz tikai elektroniskā veidā - PDF vai EXCEL formātā. Informācija EXCEL formātā satur tikai Kadastra teksta datus (nesatur telpiskos datus).
Informāciju par personai piederošajiem objektiem vai to, ka uz personas vārda Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēti objekti, var saņemt bez maksas tikai vienu reizi kalendārā gada ietvaros.
Pieteikumu pakalpojuma saņemšanai var iesniegt:
2.1. elektroniskā veidā:
- ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu pieteikumu nosūtot uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi.
- izmantojot portāla Latvija.lv e - pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu.
2.2. pēc iepriekšēja pieraksts klātienē jebkurā VZD KAC.
Pasūtot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi vai personas apliecību (ID karte)) un pilnvarotajai personai - arī pilnvarojuma dokuments.
2.3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD KAC adresi.
Pasūtījuma izpildi VZD uzsāk tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD KAC.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Mani dati Kadastrā
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada Smiltenes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...