Mani dati Kadastrā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros var saņemt aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā par saviem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā (turpmāk – objekti)

Pakalpojuma ietvaros var saņemt arī informāciju par to, ka persona Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs (t.i., tai nepieder nekustamais īpašums vai būve, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā).

Pakalpojums pieejams bez maksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
0-1 darba diena

Saņemams tiešsaistē e-pakalpojumā vai 1 darba dienas laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Dienesta tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/mdk2


E-pakalpojuma ietvaros informāciju sagatavo tikai elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga.
Ja informāciju sagatavo dokumenta veidā, pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu primāri sagatavo elektroniska dokumenta veidā. Ja pakalpojuma izpildes materiālu nepieciešams saņemt papīra veidā, VZD to sagatavo pēc klienta pieprasījuma. Ja papīra veida dokumentu nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
1. tiešsaistē kā e-pakalpojumu „Mani dati Kadastrā”.
E-pakalpojuma ietvaros var saņemt izdruku no Kadastra informācijas sistēmas PDF formātā par vienu vai vairākiem sev piederošajiem objektiem neierobežotu reižu skaitu.  
E-pakalpojums pieejams:
- portāla kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi” -> “Saņemt Kadastra datus" -> “Mani dati kadastrā”.
Datu sagatavošana portālā var aizņemt dažas minūtes (ja īpašumā esošo objektu skaits ir vairāk nekā desmit objekti), tāpēc iesakām e-pakalpojumu "Mani dati Kadastrā" pieprasīt portālā Kadastrs.lv;
- tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv;
- tīmekļvietnē www.lursoft.lv.
2. iesniedzot pieteikumu.
Atbilstoši pieprasījumam Kadastra informācija tiks sagatavota parakstīta dokumenta (PDF formātā) vai elektroniskas tabulas (EXCEL formātā) veidā. Informāciju sagatavo vienlaikus par visiem objektiem. Ja personai piederošo objektu skaits ir piecpadsmit un vairāk, tad informāciju izsniedz tikai elektroniskā veidā - PDF vai EXCEL formātā. Informācija EXCEL formātā satur tikai Kadastra teksta datus (nesatur telpiskos datus).
Informāciju par personai piederošajiem objektiem vai to, ka uz personas vārda Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēti objekti, var saņemt bez maksas tikai vienu reizi kalendārā gada ietvaros.
Pieteikumu pakalpojuma saņemšanai var iesniegt:
2.1. elektroniskā veidā:
- ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu pieteikumu nosūtot uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi.

2.2. pēc iepriekšēja pieraksts klātienē jebkurā VZD KAC.
Pasūtot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi vai personas apliecību (ID karte)) un pilnvarotajai personai - arī pilnvarojuma dokuments.
2.3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD KAC adresi.
Pasūtījuma izpildi VZD uzsāk tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD KAC.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli
E-pakalpojumi.lv
Lursoft.lv
3. solis / Pasūtījuma izpilde
Ja pieprasot pakalpojumu norādījāt, ka Kadastra informācijas sistēmas datus vēlaties saņemt pa pastu, VZD uzsāks pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc priekšapmaksas rēķina par pasta sūtījuma un noformēšanu un pasta pakalpojumiem apmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. E-pakalpojuma ietvaros sagatavoto izdruku no Kadastra informācijas sistēmas var saņemt tiešsaistē portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts” pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta.
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
2. Uz pieprasījuma pamata sagatavoto informāciju VZD izsniedz pieteikumā norādītajā veidā:
- portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> “Mans konts”.
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- pa e-pastu vai e-adresē;
- pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC;
Saņemot dokumentu VZD KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai – arī pilnvara.
- pa pastu (pasta izdevumus apmaksā informācijas pieprasītājs).
Dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...