Mani dati Kadastrā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros var saņemt aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā par saviem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā (turpmāk – objekti)

Pakalpojuma ietvaros var saņemt arī informāciju par to, ka persona Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs (t.i., tai nepieder nekustamais īpašums vai būve, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā).

Pakalpojums pieejams bez maksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
0-1 darba diena

Saņemams tiešsaistē e-pakalpojumā vai 1 darba dienas laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma izpilde
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma izpilde
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana:
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,87 EUR 0,00 EUR 1,87 EUR
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana Apliecinājums 3,14 EUR 0,00 EUR 3,14 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
MK 22.12.2015. noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"