Informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Konsultācijas atsavināšanas jautājumos (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
no 1 dienas līdz 1 mēnesim
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniedzējs klātienē, pa tālruni, pa pastu, e-pastu (ar e-parakstu) vai e-adresi iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā lūdz sniegt konsultāciju par atsavināšanas jautājumiem.
2. Pašvaldības atbildīgā amatpersona atbilstoši kompetencei sagatavo informāciju un/vai sniedz konsultāciju par atsavināšanas jautājumiem un, izsniegšanai pieprasītajā veidā.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese, e-adresē vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība