Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana (izsoles procesā) (Rēzeknes novads)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana" ietvaros:
Īss apraksts:
Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Termiņš:
Termiņš noteikts atbilstoši Administratīvā procesa likuma noteikumiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. E-Pasts - Persona nosūta uz e-pasta adresi info@rezeknesnovads.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu atsavināšanas ierosinājumu
2. Klātiene - Persona ierodas Rēzeknes novada pašvaldībā un iesniedz atsavināšanas ierosinājumu
3. Pasts - Persona nosūta pa pastu Rēzeknes novada pašvaldībai atsavināšanas ierosinājumu
4. Portāls -   Persona nosūta iesniegumu uz e-adresi, autorizējoties portālā www.latvija.gov.lv
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. E-Pasts - Personai uz atsavināšanas ierosinājumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīti ar drošu elektronisko parakstu parakstīti pakalpojuma izpildes dokumenti
2. Pasts - Personai pa pastu tiek nosūtīti pakalpojuma izpildes dokumenti
3. Klātiene - Persona ierodas Rēzeknes novada pašvaldībā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus
4. E-adrese: Personai uz e-adresi tiek nosūtīti pakalpojuma izpildes dokumenti
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība