Atļauja nepilsonim iegādāties nekustamo īpašumu (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Izsniegt izziņu par tiesībām iegādāties nekustamo īpašumu nepilsoņiem (iesniedzama Zemesgrāmatu nodaļā)
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Iestādes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domes noteiktai augstākai pašvaldības iestādei (amatpersonai), bet, ja tādas nav, — pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par zemes privatizāciju lauku apvidos
(Augstākā Padome; likumi; 01.09.1992)
Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā
(Jēkabpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 37; 01.01.2014)
Uzziņas par pakalpojumu
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 23.11.2020