Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība līdzekļus projektu līdzfinansēšanai piešķir konkursa kārtībā, pašvaldības kārtējā gada budžetā paredzēto līdzekļu apmērā.

Projektu līdzfinansējuma pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt nevalstiska organizācija, turpmāk tekstā - NVO, pretendenti, kuru juridiskā adrese ir Jēkabpils pilsētā un tās biedrības, kuras ir noslēgušas sadarbības līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz ar norādi „NVO projektu līdzfinansēšanas konkursam”.

Paziņojumu par konkursu publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jēkabpils Vēstis”un pašvaldības mājas lapā - www.jekabpils.lv
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Latvija.lv
Cits Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus