Nevalstisko organizāciju projektu konkurss (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Nevalstisko organizāciju projektu konkursa mērķis ir sabiedriskā labuma sniegšana un sabiedrisko aktivitāšu organizēšana Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem. Jēkabpils pilsētas dome nosaka nevalstisko organizāciju projektu konkursam kopējo finanšu līdzekļu summu kārtējam gadam Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā, to apstiprinot
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
Nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi) projektus iesniedz ar norādi NVO projektu konkursam.
Projekta pieteikumam jāatbilst „Nolikuma par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” prasībām.
Projektu iesniegšanas laiku izsludina vismaz mēnesi iepriekš pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jēkabpils Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv
Pēc projektu rezultātu izvērtēšanas un apstiprināšanas Darba grupa sagatavo Domes lēmuma projektu un nodot lēmuma pieņemšanai.
Līgumu par projektu īstenošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā jānoslēdz ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā no rezultātu paziņošanas iesniedzējam
Nevalstiskās organizācijas līgumā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību noteiktajos termiņos pēc sniegtā pakalpojuma izpildes iesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībai atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu un projektā sasniedzamo mērķu rezultātiem, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 17.decembrim
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv elektroniskā adrese
Cits Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus