Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personai, paaugstināt personas aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citas personas palīdzības.
Pabalsta mērķis ir apmaksāt Personai dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai,
sagatavošanas, kā arī mājokļa pielāgošanas darbu veikšanas izmaksas.
Personai piešķir pabalstu viena mājokļa pielāgošanai. Pabalstu mājokļa pielāgošanai, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis var pieprasīt vienu reizi trijos gados.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu mājokļa pielāgošanai, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais
pārstāvis, uzrādot Personas  apliecinošu dokumentu, iesniedz Rēzeknes novada
pašvaldības Sociālajā dienestā:
1.rakstisku iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu,
2.dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopiju (uzrādot oriģinālu),
3.invalīda apliecības kopiju,
4.ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)  ar  rekomendācijām  mājokļa  pielāgošanai  un  personas  funkcionālo  spēju uzlabošanai;
5.īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);
6.mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja persona nav mājokļa
īpašnieks;
7.citus dokumentus pēc pieprasījuma.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība