Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personai, paaugstināt personas aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citas personas palīdzības.
Pabalsta mērķis ir apmaksāt Personai dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai,
sagatavošanas, kā arī mājokļa pielāgošanas darbu veikšanas izmaksas.
Personai piešķir pabalstu viena mājokļa pielāgošanai. Pabalstu mājokļa pielāgošanai, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis var pieprasīt vienu reizi trijos gados.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā
(Rēzeknes novada pašvaldība; noteikumi; 54; 08.08.2015)
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022