Psihologa pakalpojums (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Psihologa pakalpojums
Psihologa pakalpojums ietver individuālās psihologa konsultācijas ar mērķi stabilizēt klienta psihoemocionālo stāvokli.
Tiesības saņemt psihologa pakalpojumu ir personai ( ģimenei):
1) kura nonākusi krīzes situācijā;
2) bērnu uzvedības problēmu gadījumos;
3) saskaņā ar bāriņtiesas, tiesībaizsardzības iestādes vai citas kompetentas iestādes rakstisku lūgumu.
Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Termiņš var svārstīties no 1 - 30 dienām, īsto termiņu nosaka nodaļas speciālisti
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1