Pabalsts ikmēneša izdevumiem (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Pabalstu izmaksā katru mēnesi pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Līvānu novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un kurš:
• turpina sekmīgi mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē;
• turpina sekmīgi studijas augstskolā vai koledžā.
Pabalsts ikmēneša izdevumiem tiek noteikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē un iesniedz izziņu no izglītības iestādes.
Iesniedzamie dokumenti : Iesniegums pabalstam ikmēneša izdevumiem; Izziņa no izglītības iestādes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv