Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē, ja ģimene ir deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada pašvaldībā, tiek piešķirts:
1. daudzbērnu ģimenēm:
2. trūcīgām ģimenēm, kuras saņem GMI pabalstu:
3. trūcīgām ģimenēm, kuras nesaņem GMI pabalstu:
4. maznodrošinātām ģimenēm:
5. aizbildņu ģimenēm (aizbildniecībā ir bērns līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, un bērns, kas sasniedz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, un turpina mācības vispārējās izglītības iestādes klātienē).
Pabalsts bērna ēdināšanai tiek piešķirtas uz laiku, līdz kuram ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu bērna ēdināšanai, vecāki iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu, izziņu no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties.
Lai saņemtu pabalstu bērna ēdināšanai, vecāki iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu, izziņu no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties.
Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā pašvaldības izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu un pašvaldības izglītības iestādes iesniegto sarakstu par pakalpojuma saņēmējiem, atbilstoši Sociālā dienesta iesniegtajiem izrakstiem.
Sociālajam dienestam, izvērtējot situāciju, ir tiesības uz laiku pārtraukt piešķirto pabalsta izmaksu bērna ēdināšanai skolā, ja bērns neattaisnoti kavējis vairāk kā trešo daļu no mācību programmā noteikto stundu skaita mēnesī. Pabalsts tiek atjaunots, ja izglītojamais nākošā mēneša laikā pēc pabalsta pārtraukšanas ir regulāri apmeklējis izglītības iestādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts tiks pārskaitīts uz klienta norādīto kontu
Maksājumi: Skatīt maksājumus