Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs paredzēts bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām,daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un ģimenēm ar bērnu aizbildnībā, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestādes un tajās netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana.
Lai saņemtu pabalstu bērna ēdināšanai, vecāki iesniedz Sociālajā dienestā izziņu no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu bērna ēdināšanai, vecāki iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu, izziņu no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts ēdināšanai tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība