Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē, ja ģimene ir deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada pašvaldībā, tiek piešķirts:
1. daudzbērnu ģimenēm:
2. trūcīgām ģimenēm, kuras saņem GMI pabalstu:
3. trūcīgām ģimenēm, kuras nesaņem GMI pabalstu:
4. maznodrošinātām ģimenēm:
5. aizbildņu ģimenēm (aizbildniecībā ir bērns līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, un bērns, kas sasniedz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, un turpina mācības vispārējās izglītības iestādes klātienē).
Pabalsts bērna ēdināšanai tiek piešķirtas uz laiku, līdz kuram ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija