Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts, aprēķināts un piešķirts dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam bez vecāku gādības palikušam, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādēs, audžuģimenē vai pie aizbildņa, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk – Bārenis), iesniedz Līvānu novada pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests):
• iesniegumu dzīvokļa, dzīvokļa daļas, dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas daļas (turpmāk arī - dzīvoklis) īres vai apakšīres līguma, īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopijas, uzrādot dokumenta oriģinālus;
• īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā - attiecīgo grozījumu vai jauna īres līguma kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu;
• reizi trijos mēnešos ar dzīvokļa lietošanu saistīto un saņemto pakalpojumu maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus.
Dzīvokļa pabalsta maksimālais apmērs mēnesī ir 30 euro, bet apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) maksimālais dzīvokļa pabalsta apmērs ir 50 euro.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušais bārenis un bez vecāku gādības palikušam bērns, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādēs, audžuģimenē vai pie aizbildņa, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē un iesniedz izziņu no izglītības iestādes un dzīvokļa, dzīvokļa daļas, dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas daļasīres vai apakšīres līguma, īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopijas, uzrādot dokumenta oriģinālus un reizi trijos mēnešos ar dzīvokļa lietošanu saistīto un saņemto pakalpojumu maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus.
Iesniedzams dokuments
Iesniegums dzīvokļa pabalstsam pilngadību sasniegušam bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam.
Iesniedzams dokuments
Dzīvokļa, dzīvokļa daļas, dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas daļasīres vai apakšīres līguma, īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopijas, uzrādot dokumenta oriģinālus un reizi trijos mēnešos ar dzīvokļa lietošanu saistīto un saņemto pakalpojumu maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv