Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalstu personai (ģimenei) piešķir vienu reizi gadā laika periodā no februāra līdz novembrim. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Līvānu novadā, kura ir dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai īrnieks, kurš noslēdzis rakstisku  dzīvojamās telpas īres līgumu un kurš dzīvo deklarācijā norādītajā adresē. Pabalsts tiek attiecināts uz dzīvokli (mājokli), kur persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu.
Kritēriji Dzīvokļa pabalsta apmēra noteikšanai kurināmā iegādei individuālās (lokālās) apkures nodrošināšanai dzīvoklī (mājoklī):
• pabalsts tiek piešķirts 148,00 EUR apmērā;
• pabalstu piešķir personai, kuras ģimenes locekļiem ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā dzīvoklī (mājoklī), un kurai nav citur dzīvojoša laulātā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ģimene/persona, kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, kura pamatdzīvesvietu deklarējusi  Līvānu novadā un kura ir dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais valdītājs)  vai īrnieks, kurš noslēdzis rakstisku  dzīvojamās telpas īres līgumu un kurš dzīvo deklarācijā norādītajā adresē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē un iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju .
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēles.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv