Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.
Pabalstu piešķir ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.
Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro, 00 centi), kuru piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājam uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums un ieslodzījuma vietu pārvaldes izsniegta izziņa par atbrīvošanu vai tiesas spriedums par atbrīvošanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts tiek pārskaitīts uz klienta norādīto kontu
Maksājumi: Skatīt maksājumus