Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi). Pabalstu piešķir ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.
Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz ieslodzījuma vietu pārvaldes izsniegta izziņa par atbrīvošanu vai tiesas spriedums par atbrīvošanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem
(Rēzeknes novada dome; saistošie noteikumi; 15; 01.01.2022)
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 16.09.2022