Dzīvokļa pabalsts (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalstu personai (ģimenei) piešķir vienu reizi gadā laika periodā no februāra līdz novembrim. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Līvānu novadā, kura ir dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai īrnieks, kurš noslēdzis rakstisku  dzīvojamās telpas īres līgumu un kurš dzīvo deklarācijā norādītajā adresē. Pabalsts tiek attiecināts uz dzīvokli (mājokli), kur persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu.
Kritēriji Dzīvokļa pabalsta apmēra noteikšanai dzīvokļos ar centrālo apkuri:
1.1. trūcīgām ģimenēm/personām bez nepilngadīgiem bērniem un maznodrošinātām personām/ģimenēm – līdz 150,00 EUR;
1.2. pabalsta lielums trūcīgās ģimenēs ar nepilngadīgiem bērniem, kur ģimenē:
1.2.1. viens bērns – līdz 200,00 EUR;
1.2.2. divi bērni – līdz 250,00 EUR;
1.2.3. trīs bērni – līdz 300,00 EUR;
1.2.4. četri un vairāk – līdz 350,00 EUR.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu ir tiesības saņemt ģimenei/personai, kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, kura pamatdzīvesvietu deklarējusi  Līvānu novadā un kura ir dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais valdītājs)  vai īrnieks, kurš noslēdzis rakstisku īres līgumu un kurš dzīvo deklarācijā norādītajā adresē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē un iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju un komunālo maksājumu izdevumus apliecinošus dokumentus par pēdējiem pilniem 3 kalendāra mēnešiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei .
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv