Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā organizācija: Ropažu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Ropažu novada dome)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi.
Izvēlētā teritorija:
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu elektroniski vai klātienē jāvēršas Ropažu novada Klientu apkalpošanas centros Ulbrokā, Garkalnē, Ropažu pagastā, Vangažu pilsētā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Ropažu novada pašvaldības e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesnieguma apstrādes iesniedzējam tiek sniegta atbilde saskaņā ar iesnieguma iesniegšanas veidu - klātienē vai elektroniski portālā www.latvija.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus