Apbedīšanas pabalsts (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura apņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā un par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - VSAA) netiek saņemts Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktais apbedīšanas pabalsts un saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku vai likumīgie apgādnieki nav sasnieguši pilngadību, vai likumīgie apgādnieki ir trūcīgas personas.
Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 250 (divi simti piecdesmit  euro, 00 centi).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, tā pieprasītājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu Sociālajā dienestā jāiesniedz:
1. iesniegums;
2. miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3. VSAA lēmuma par piešķirto valsts nodrošinātā apbedīšanas pabalstu vai par pabalsta atteikumu kopija;
4. izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, personām, kuru dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts tiks pārskaitīts uz klienta norādīto kontu
Maksājumi: Skatīt maksājumus