Pabalsts pirmklasniekam
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts vispārizglītojošo skolu pirmklasniekiem tiek piešķirts 1 (vienu) reizi gadā EUR 21,00 (divdesmit viens euro, 00 centi) apmērā pirms mācību gada sākuma skolas piederumu komplekta iegādei bez iesnieguma un neizvērtējot skolēnu vecāku materiālo stāvokli.
Skolas piederumu komplektu iegādi nodrošina Izglītības pārvalde, bet finansē no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem gada budžeta tāmes ietvaros.
Skolas piederumu komplekts tiek izsniegts skolēniem, kuri apmeklē Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālajā dienestā jāiesniedz rakstisks iesniegums
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Skolas piederumu komplekts tiek izsniegts skolēniem, kuri apmeklē Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, mācību iestādē 1. septembrī
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība