Pabalsts pirmklasniekam (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts vispārizglītojošo skolu pirmklasniekiem tiek piešķirts EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi) apmērā reizi gadā pirms mācību gada sākuma skolas piederumu komplekta iegādei, neizvērtējot skolēnu vecāku materiālo stāvokli.
Skolas piederumu komplekts tiek izsniegts skolēniem, kuri apmeklē pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests pamatojoties uz Rēzeknes novada izglītības iestādes iesniegtiem datiem nokomplektē skolas piederumu komplektu pirmklasniekam.
Skolas piederumu komplekts tiek izsniegts skolēniem, kuri apmeklē Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, mācību iestādē 1. septembrī
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64622238
Fakss: 64625935
Cita kontaktinformācija: http://rezeknesnovads.lv/pagastu-parvaldes/
Darba laiki