Pabalsts pirmklasniekam
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts vispārizglītojošo skolu pirmklasniekiem tiek piešķirts 1 (vienu) reizi gadā EUR 21,00 (divdesmit viens euro, 00 centi) apmērā pirms mācību gada sākuma skolas piederumu komplekta iegādei bez iesnieguma un neizvērtējot skolēnu vecāku materiālo stāvokli.
Skolas piederumu komplektu iegādi nodrošina Izglītības pārvalde, bet finansē no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem gada budžeta tāmes ietvaros.
Skolas piederumu komplekts tiek izsniegts skolēniem, kuri apmeklē Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā
(Rēzeknes novada pašvaldība; noteikumi; 54; 08.06.2015)
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022