Informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Informācijas sniegšana zemes īpašumu, nomas un lietojumu robežu precizēšanā, zemes platību aprēķināšanā (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas, kurām pagasta zemes komisija ir atjaunojusi īpašumtiesības uz zemi, šo personu mantinieki, pilnvarotas personas, personas, kurām nomā ir nodota pašvaldības īpašumā, valdījumā vai pārvaldībā esošā zeme.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
pakalpojums tiek sniegts pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Informācijas vai pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanā ieinteresētās personas vēršas ar atbilstošo jautājumu Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienestā vai pie atbilstošajiem zemes lietu speciālistiem pagastos, iesniedz zemes robežu plānus vai to kopijas, ja tādi ir, zemes komisiju lēmumus, grafiskos pielikumus, zemes nomas līgumus vai arī citu personas rīcībā esošo informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests - klātiene
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64607188; 64607189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 64607188; 64607189
Cits http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2016/02/ZLS_apm_pienems-17.docx
2. solis / Informācijas vai pakalpojuma sniegšana
Zemes pārvaldības dienesta speciālisti sniedz atbildi, informāciju, skaidrojumus vai arī zemes lietu speciālisti iziet dabā pakalpojuma nodrošināšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests - klātiene
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64607188; 64607189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Cits http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2016/02/ZLS_apm_pienems-17.docx