Būvdarbu, meliorācijas darbu, pētniecības darbu saskaņošana pašvaldības īpašumā, valdījumā vai pārvaldībā esošajās zemēs (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība saskaņo plānotos būvdarbus, meliorācijas darbus, pētniecības darbus, jā šādi darbi tiek plānoti pašvaldības īpašumā, valdījumā vai pārvaldībā esošajās zemēs.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
saskaņojums vai atteikums tiek sniegts ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ieinteresētā persona iesniedz pašvaldībā pieteikumu pašvaldības īpašumā, valdījumā vai pārvaldībā esošajās zemēs plānoto darbu saskaņošanai. Iesniegumam ir pievienojams plānoto darbu apraksts, darbu veikšanas mērķis un pamatojums. Ieteicams pievienot arī plānoto darbības vietu grafiskās shēmas vai kartes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests - klātiene
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64607188; 64607189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Pašvaldības zemes pārvaldības dienests veic iesnieguma izvērtēšanu, ziņu pārbaudi, nepieciešamības gadījumā veic apsekošanu dabā, brīdina zemes nomniekus par plānotajām darbībām iznomātajās zemēs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Plānoto darbu saskaņošana vai saskaņojuma noraidīšana
Pēc iesnieguma izvērtēšanas procesa beigām, pašvaldība sniedz pieprasīto saskaņojumu vai arī sagatavo motivētu atteikumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests - klātiene
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64607188; 64607189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: