Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju  pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti.
Saņēmēji:
Fiziska persona
• Kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt
• Kurām nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojumu apjoms pārsniedz pakalpojuma „aprūpe mājās” noteikto apjomu
• Kuras dzīvo vienas vai kopā dzīvojošās personas objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis pašvaldības sociālajā dienestā iesniedz:
• iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
• iztikas līdzekļu deklarāciju;
• ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesamību;
• psihiatra atzinumu par speciālo kontrindikāciju neesamību;
• invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju (ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pēc šo dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas veic šādas darbības:
• Novērtē personas vajadzības, aizpildot personas funkcionālo un sociālo spēju novērtēšanas karti;
• Izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu pakalpojumu;
• Personas vai viņas ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un nepieciešamību noslēgt par to vienošanos;
• Pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, ja to nodrošināt ir pašvaldības pienākums, vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja nav ievērotas sociālo pakalpojumu jomu regulējošo normatīvo aktu prasības;
• Informē personu par pieņemto lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv