Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības mantas atsavināšana (Līvānu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt atsavināšanu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
365
Termiņš:
Atsavināšanas ierosinājumi tiek izskatīti Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” noteiktajos termiņos.
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Līvānu novada dome
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.11.2020