Pašvaldības budžetā kļūdaini ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa summu un pārmaksu koriģēšana (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Tiek izskatīti nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju iesniegumi par kļūdaini Līvānu novada pašvaldības budžetā ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa summu un pārmaksu atmaksāšanu, koriģēšanu un pārcelšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, kas Līvānu novada pašvaldības budžetā kļūdaini ieskaitījusi nekustamā īpašuma nodokli, kā rezultātā nepieciešama korekcija – summas/pārmaksas atmaksāšana, koriģēšana vai pārcelšana.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē vai elektroniski adresējot iesniegumu Līvānu novada domes Finanšu nodaļai. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Elektroniski nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Iesniedz motivētu iesniegumu brīvā formā, pilnvaru (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona), maksājuma uzdevuma kopiju (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Maksājuma koriģēšana, atgriešana vai pārcelšana tiek veikta ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: