Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrēšana pašvaldības zemes nomas līgumu reģistrā (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Lai zemes nomnieks varētu izmantot pirmpirkuma tiesības darījumā ar lauksaimniecības zemi, zemes nomas līgums jāreģistrē pašvaldībā (ja tas nav reģistrēts zemesgrāmatā), kuras administratīvajā teritorijā atrodas nomātā zeme. Pirmpirkuma tiesības var izmantot gadījumā, ja zemes nomas līgums reģistrēts pašvaldībā vismaz gadu pirms darījuma noslēgšanas dienas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska, juridiska persona - lauksaimniecības zemes nomnieks, iznomātājs.
Termiņš:
Klātienē – vienas darbdiena, elektroniski, pa pastu – desmit darbdienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Zemes nomnieks vai iznomātājs zemes nomas līguma oriģinālu vai atvasinājumu (noraksts, izraksts, kopija) iesniedz personiski Līvānu novada domē vai apliecinātu atsavinājumu nosūta elektroniski vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pašvaldība, saņemot zemes nomas līguma atvasinājumus (noraksts, izraksts, kopija) 1 darbdienas laikā izdara atzīmi uz tā par reģistrēšanu pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, ja līgums tiek iesniegts personiski.
10 darbdienu laikā nosūta iesniedzējam izziņu par zemes nomas līguma reģistrēšanu zemes nomas līgumu reģistrā, norādot zemes nomas līguma reģistrācijas datumu un reģistra numuru, ja zemes nomas līguma atsavinājums saņemts elektroniski vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: