Personu īpašumā /kopīpašumā/ esošo nekustamo īpašumu vai zemes vienību sadale vai apvienošana ja nav nepieciešams zemes ierīcības projekts (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Nekustamajam īpašumam(kopīpašumam) tiek veikta nekustamā īpašuma sadale/apvienošana izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamo īpašumu īpašnieki, kopīpašnieki
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
iespēju robežās atbilde tiek sniegta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpjuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai elektroniski (elektroniski parakstīts iesniegums). Pieprasot pakalpojumu, iesniedzējs norāda atbildes saņemšanas veidu - pa pastu, elektroniski vai klātienē.
Iesniedz iesniegumu, pilnvaru (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Rēzeknes novada pašvaldība
Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests - klātiene
E-pasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilde (administratīvais akts) uz iesniegumu tiek sniegta viena mēneša laikā, bet ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.
Atbilstoši iesniedzēja norādītajam atbildes saņemšanas veidam, atbilde tiek nosūtīta pa pastu, elektroniski vai klātienē. Klātienē saņemot, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona - pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki