Personu īpašumā /kopīpašumā/ esošo nekustamo īpašumu vai zemes vienību sadale vai apvienošana ja nav nepieciešams zemes ierīcības projekts (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Nekustamajam īpašumam(kopīpašumam) tiek veikta nekustamā īpašuma sadale/apvienošana izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamo īpašumu īpašnieki, kopīpašnieki
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
iespēju robežās atbilde tiek sniegta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1