Konsultēšana nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem - nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana, ieskaitīšana, samaksas termiņa pagarināšana, nodokļa atvieglojumu piešķiršana, nodokļu piedziņa.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, kura īpašumā, tiesiskajā valdījumā, lietošanā vai nomā ir nekustamais īpašums Līvānu novada administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt:
1) klātienē - lūdzot konsultāciju Līvānu novada domes Finanšu nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos 211.kabinetā;
2) pa tālruni - lūdzot konsultāciju, piezvanot 65307262;
3) pa e-pastu - rakstot pieprasījumu uz e-pasta adresi dome@livani.lv.
4) pa pastu - lūdzot sniegt rakstisku konsultāciju uz pakalpojuma saņēmēja norādīto pasta adresi.
Pakalpojuma saņemšana klātienes apmeklējuma gadījumā - komunikācijas laikā. Uz rakstisku iesniegumu atbilde tiek sniegta mēneša laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Ja konsultācija nav informatīva rakstura, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments, pilnvarotai personai - pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu - ja ir klātienē, notariāli apliecināta pilnvaras kopija - ja sūta pa pastu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: