Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Izziņa par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (Līvānu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, uz kuru attiecas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" nosacījumi, iesnieguma par darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšana pašvaldībā, lēmuma par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pieņemšana un lēmuma par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā noformēšana izziņas veidā. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
20 dienas
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pircējs Līvānu novada domē klātienē, e-pastā vai pa pastu iesniedz:
1) Iesniegumu par darījumu ar lauksaimniecības zemi (iesniegums formas - 02.12.2014. MK Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi, 1. (fiziskas personas) vai 2. (juridiskas personas) pielikums).
2) Darījuma aktu par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā.
3) Zemes nomnieks – rakstisku vienošanos par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, ja ir divi vai vairāki zemes nomnieki, kas nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi.
4) Nerezidents (fiziska vai juridiska persona) – dokumentu par nodokļu samaksu valstī, kur tai ir pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tas ir reģistrēts.
5) Biedrības un nodibinājumi – apliecinātu izrakstu no statūtiem par darbības mērķi.
6) Ja pircējs, fiziska persona ir citas ES dalībvalsts pilsonis, EEZ valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis - Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz B līmeņa 2. pakāpē.
7) Ja pircējs, juridiska persona ir kapitāldaļu īpašnieks (-i), kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā kapitāla sabiedrībā un visas personas, kurām ir tiesības pārstāvēt sabiedrību, ja tās ir citas ES dalībvalsts pilsoņi, EEZ valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi - Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz B līmeņa 2. pakāpē.
Komisijai ir tiesības pieprasīt iesniedzējam triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas novērt konstatētās neprecizitātes iesniegtajā informācijā, papildināt iesniegto informāciju vai iesniegt iztrūkstošos dokumentus, kas apliecina personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņa tiek izsniegta atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – klātienē vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: