Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Izziņa par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (Līvānu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, uz kuru attiecas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" nosacījumi, iesnieguma par darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšana pašvaldībā, lēmuma par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pieņemšana un lēmuma par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā noformēšana izziņas veidā. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
20 dienas
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums fiziskai personai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums juridiskai personai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1